Smarta sättet att förbättra skolan

De senaste 10 åren har visat på en god utveckling av dagens skola. Men betyder det att vi ska lägga andra möjligheter åt sidan?

Digitaliseringen har omskakat flera industrier världen över, även skolan i små mängder, men potentialen har aldrig varit större.

En smidigare skolgång

Med elever som växt upp med teknologin så har nya portar öppnats. Du behöver inte längre lära elever hur en dator fungerar, eller hur du söker information på nätet – allt är redan inlärt från tidigare år.

Därmed kommer möjligheten med läroplattformar. Vissa skolor använder teknologin för att förbättra inlärningen, men få skolor använder teknologin för att förbättra planeringen, bedömningen, och analyseringen.

En mer personlig bedömning

Ger du lärarna mer kontroll över bedömningen så kan dem även skapa en mer personlig utbildning för varje elev.

Idag kan tyvärr alla barn falla under samma bedömningskriterier, men det är inget måste numera.

Läroplattformar skapar möjligheten för lärarna att se över, analysera, hjälpa, och bedöma elevers inlärningsprocess på ett mer personligt sätt.