En representativ startsida

Så länge vi vet vad en sajt ska handla om, eller om det helt enkelt går att utröna från URL:en, förväntar vi oss ofta att få en väldigt specifik upplevelse när vi surfar in på den. När dessa förväntningar inte uppfylls kan man ha skapat ett problem. Praktiskt taget alla segment finns representerade på nätet idag och vi har ofta en bild i huvudet av hur dessa generellt sett ser ut. Representativt innehåll är det som stämmer överens med denna bild och det är något som kan ses antingen som något positivt eller negativt beroende på hur man ser på saken. Att ha representativt innehåll signalerar omedelbart till besökaren att de har kommit rätt och gör dem mer benägen att stanna krav på sajten. Men det kan också betyda att man måste låsa sig till en viss design eller ett sätt att framföra sin sajt och hindrar en från att visa upp något viktigt. Detta blir då ett problem man behöver lösa. Tittar vi exempelvis på sajten baracasinospel.se råder det ingen tvekan om vilket segment sajten hör till, även om man bortser från att även URL:en tydligt vittnar om detta. Alla som besöker sajten kommer att kunna bedöma under de första ögonblicken om detta är vad de förväntat sig eller inte. Startsidan ska ha en tydlig förmåga att förmedla inte bara att besökaren har hittat rätt utan även vilka typer av produkter eller tjänster som står i fokus. Det absolut viktigaste för en sajt brukar man använda sig av CTA (call to action) för att uppmärksamma. Denna ska vara centrerad på startsidan (men behöver inte vara exakt i centrum) så att det är bland de första sakerna en besökare lägger märke till men inte kräver för lång tid att läsa eller förstå.